Twents Laboratorium voor Telegeneeskunde
Lopende projecten
Afgeronde projecten
Nieuwe projecten
Lopende projecten

Thuistrainingssysteem voor COPD-patiënten

Als onderdeel van een Interreg Mechatronica project voert het Twents Laboratorium voor Telegeneeskunde onderzoek uit naar een nieuw thuis trainingssysteem voor COPD-patiënten. Het gaat om patiënten met een ernstige longziekte. Kenmerkend is, dat deze ziekte nooit over gaat, maar wel vertraagd kan worden wanneer de patiënt voldoende beweegt.

Het laboratorium werkt samen met Lode BV, een producent van hoge kwaliteit ergometers. Samen onderzoeken zij hoe een thuistrainingssyteem gemaakt kan worden, die COPD patiënten in hun huiselijke omgeving motiveert om voldoende te bewegen om hun conditie te optimaliseren.

Beide organisaties hebben samen met het Institut fur Europäische Wirtschaftsförderung een beknopte marktverkenning gedaan voor COPD-thuistrainingssystemen in Nederland en Duitsland.

 

Validatie pedometers

Voor een aantal patiënten groepen, waaronder patiënten met COPD en obesitas, is het van groot belang dat ze voldoende bewegen. Om dat voor de patiënt en de behandelaars (op afstand) vast te kunnen stellen zijn er diverse pedometers in omloop. Deze meten bijvoorbeeld hoeveel stappen een patiënt heeft gezet en berekenen hoeveel meter er is afgelegd. De betrouwbaarheid van dergelijke meters verschilt enorm.

De afdeling fysiotherapie van de Saxion Hogeschool Enschede voert binnen het Twents Laboratorium voor Telegeneeskunde een validatieonderzoek uit naar pedometers. Hiervoor worden verschillende gecontroleerde looptesten ontwikkeld en uitgevoerd.

 

COPD-onderzoek

In het Twents Laboratorium voor Telegeneeskunde is een prototype in ontwikkeling voor het monitoren van COPD-patiënten. Het systeem meet de fysiologische gegevens van de patiënt en brengt zo de lichamelijke conditie in beeld. Verder kijken de makers of klimaatgegevens in huis zoals luchtvochtigheid, luchtzuiverheid en temperatuur, aan dit systeem gekoppeld kunnen worden.

Ontwikkelaars doen ook onderzoek naar een videoverbinding met de patiënt. Door via een videoverbinding contact te hebben met de COPD-patiënt, is het mogelijk om aan de hand van de verkregen gegevens gerichte interventies te plegen.

Exacerbation rate, health status and mortality in COPD - a review of potential interventions
 

Ambulant ECG en geautomatiseerd beoordelen

Voor cardiologische risicopatiënten is het ambulant en mobiel meten en beoordelen van het ECG belangrijk. In het Laboratorium voor Telegeneeskunde is een prototype in ontwikkeling om ECG metingen direct geautomatiseerd te beoordelen op eventuele hartafwijkingen.

Hierbij maakt men gebruik van het programma MEANS, ontwikkeld door de vakgroep Medische Informatica van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dit programma heeft in zowel de medische wereld als in de praktijk ruimschoots zijn dienst bewezen.

Methodology of QT-interval measurement in the modular ECG analysis system MEANS
The Coming of Age of Computerized ECG Processing: Can it Replace the Cardiologist in Epidemiological Studies and Clinical Trials?
 

Ambulant meten en geneesmiddelenonderzoek

Een nieuw geneesmiddel wordt door eindgebruikers in verschillende fasen getest. In het Twents Laboratorium voor Telegeneeskunde is een toepassing ontwikkeld die wordt gebruikt bij klinische tests van geneesmiddelenonderzoek. Deze toepassing maakt het mogelijk om ambulant en thuis te meten.

De patiënt test het nieuwe geneesmiddel onder de eigen leefomstandigheden. De toepassing verstuurt de meetgegevens direct. Tussen het meetmoment en de opslag van meetgegevens zijn geen mensen betrokken. De kans op fouten en fraude is hierdoor uitgesloten.

Laatste nieuws
14 maart 2011
"Patiënten hoeven niet meer naar het ziekenhuis om hun bloeddruk te laten meten.
De poli interne geneeskunde van ZGT Hengelo heeft in samenwerking met bp@home een nieuwe manier van bloeddruk meten ontwikkeld waarbij de patiënt dit zelf vanuit huis kan doen."
Persbericht ZGT Hengelo over BP@Home