Twents Laboratorium voor Telegeneeskunde
Over het laboratorium
Missie
Organisatie
- Directie & Raad van Toezicht
- Provincie Overijssel
- Participanten
Locatie
Over het laboratorium

Het Twents Laboratorium voor Telegeneeskunde is een broedplaats voor nieuwe toepassingen op het gebied van telemonitoring. Zorgprofessional, bedrijf, onderzoeker en student komen op deze plek samen om ideeën te ontwikkelen en concreet vorm te geven. Uit die activiteiten komen prototypes voort die getest worden in de praktijk. Dit kan uiteindelijk leiden tot commerciële toepassingen en nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid in de regio.

Een plek voor brainstorm en overleg

Zorgprofessionals, onderzoekers en bedrijven komen samen om te brainstormen en te overleggen. Dit is nodig om tijdens de eerste fase in de ontwikkeling van een telegeneeskundige toepassing, de verschillende onderdelen van de nieuwe technologie aan elkaar te knopen.

Een plek voor onderzoek

Er vindt wetenschappelijk onderzoek plaats op het gebied van telegeneeskunde. Het onderzoek is gericht op het begrijpen van het systeem of onderdelen ervan. Er ontstaan praktische oplossingen om de werking van het systeem verder te verbeteren. Bijvoorbeeld een oplossing om dataoverdracht nog veiliger en betrouwbaarder te maken. Maar hier kan ook gewerkt worden aan "decision support systemen" bij telegeneeskunde en het ontwikkelen van algoritmen voor de interpretatie van gemeten data.

Een plek om te leren

In het laboratorium krijgen studenten onderwijs. Er wordt gebruik gemaakt van levende en werkende systemen. Studenten kunnen oefenen met de systemen.

Een plek om te demonstreren

In het laboratorium is het mogelijk telegeneeskundige toepassingen te demonstreren aan geïnteresseerden wat telegeneeskunde is.

Laatste nieuws
14 maart 2011
"Patiënten hoeven niet meer naar het ziekenhuis om hun bloeddruk te laten meten.
De poli interne geneeskunde van ZGT Hengelo heeft in samenwerking met bp@home een nieuwe manier van bloeddruk meten ontwikkeld waarbij de patiënt dit zelf vanuit huis kan doen."
Persbericht ZGT Hengelo over BP@Home