Twents Laboratorium voor Telegeneeskunde
Over het laboratorium
Missie
Organisatie
- Directie & Raad van Toezicht
- Provincie Overijssel
- Participanten
Locatie
Provincie Overijssel

Stichting Twents Laboratorium voor Telegeneeskunde is een onafhankelijke organisatie. Omdat de stichting bijdraagt aan het creëren van nieuwe werkgelegenheid in de regio, ontvangt zij subsidie van de Provincie Overijssel.

"Wij willen werkgelegenheid houden en uitbreiden in Overijssel. Dat willen we doen door de regionale economische structuur te versterken. Dat doen we door innovatief vermogen, creatief ondernemerschap en kennisintensieve maakindustrie samen te brengen. We richten ons vooral op de clusters met de grootste potentiële bijdrage aan werkgelegenheid."
  — Provincie Overijssel

Met de Universiteit Twente en veel bedrijven op het snijvlak van technologie en gezondheidszorg, neemt de regio Twente een sterke positie in op het terrein van telegeneeskunde. De Provincie Overijssel ontwikkelt deze sterke positie met het doel om op nationaal en internationaal niveau toonaangevend te zijn. Dit leidt tot een nieuwe industrie dat werk biedt aan mensen binnen en buiten de regio. Daarom investeert de Provincie Overijssel in het Twents Laboratorium voor Telegeneeskunde.

Laatste nieuws
14 maart 2011
"Patiënten hoeven niet meer naar het ziekenhuis om hun bloeddruk te laten meten.
De poli interne geneeskunde van ZGT Hengelo heeft in samenwerking met bp@home een nieuwe manier van bloeddruk meten ontwikkeld waarbij de patiënt dit zelf vanuit huis kan doen."
Persbericht ZGT Hengelo over BP@Home