Twents Laboratorium voor Telegeneeskunde
Over telegeneeskunde
- Geboorte idee
- Koppelen techniek
- Kleinschalig
- Grootschalig
- Commercieel
Ontwikkelingen
De praktijk
Telegeneeskunde in de praktijk

In de gezondheidszorg bestaan eenvoudige en ingewikkelde vormen van telegeneeskunde.

Eenvoudige telegeneeskunde

  • De medisch specialist geeft telefonisch de onderzoeksuitslagen door aan de patiënt.
  • De kinderarts wisselt via e-mail informatie uit met diabetespatiënten over bloedsuikerbepalingen en medicatieadviezen.
  • De uitslag van onderzoek naar het lithiumniveau in het bloed (lab on a chip) geeft de patiënt telefonisch door aan de psychiater. Op basis hiervan past de psychiater medicatie aan.
  • De huisarts biedt e-consult aan de patiënt.
  • Internettherapie in de geestelijke gezondheidszorg.

Ingewikkelde telegeneeskunde

We gaan steeds meer naar ingewikkelde vormen van telegeneeskunde. Hierbij meten meerdere sensorsystemen fysiologische gegevens bij een patiënt. Systemen zenden meetgegevens direct door naar de zorgprofessional. De voordelen van deze toepassingen:

  • Het systeem meet meerdere maten tegelijk.
  • De patiënt meet thuis of onderweg.
  • De meetgegevens worden via een draadloze infrastructuur verzonden.
  • Het systeem meet de fysiologische gegevens nauwkeuriger.

Voorbeelden van meer ingewikkelde vormen van telegeneeskunde zijn het monitoren van COPD-patiënten, verslaafde patiënten, Parkinson-patiënten en patiënten met hartritmestoornissen. Bij deze patiënten zijn altijd meerdere fysiologische gegevens nodig om een betrouwbaar beeld te krijgen van de lichamelijke conditie.

Laatste nieuws
14 maart 2011
"Patiënten hoeven niet meer naar het ziekenhuis om hun bloeddruk te laten meten.
De poli interne geneeskunde van ZGT Hengelo heeft in samenwerking met bp@home een nieuwe manier van bloeddruk meten ontwikkeld waarbij de patiënt dit zelf vanuit huis kan doen."
Persbericht ZGT Hengelo over BP@Home