Twents Laboratorium voor Telegeneeskunde
Onderzoeker

Welkom

Het Twents Laboratorium voor Telegeneeskunde is een broedplaats voor nieuwe toepassingen op het gebied van telemonitoring. Zorgprofessional, bedrijf, onderzoeker en student komen op deze plek samen om ideeën handen en voeten te geven. Uit de activiteiten komen prototypes voort die getest worden in de praktijk.

Voor u leidt dit tot nieuwe wetenschappelijke inzichten. Hier wordt bijvoorbeeld gewerkt aan algoritmen, aan nieuwe softwareprogramma's die zorgprofessionals ondersteunen bij hun beslissingen, aan verbetering van de performance van het draadloze netwerk, aan requirement analysis, en aan koppelingen met ziekenhuis informatie systemen.

Bekijk de lopende projecten en hoe u kunt participeren in nieuwe projecten.

Laatste nieuws
14 maart 2011
"Patiënten hoeven niet meer naar het ziekenhuis om hun bloeddruk te laten meten.
De poli interne geneeskunde van ZGT Hengelo heeft in samenwerking met bp@home een nieuwe manier van bloeddruk meten ontwikkeld waarbij de patiënt dit zelf vanuit huis kan doen."
Persbericht ZGT Hengelo over BP@Home